Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 858
z dnia 2013-05-30

Osłoszenie wystawione przez:

RATOWNIK

e-mail: ratownikgorski@interia.pl
telefon: 502077228


Miejsce pracy: POLSKA

Termin pracy: wakacje

Proponowane wynagrodzenie: 2000 - 3000

Pozostałe informacje: Pracodawca musi zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. I to nieodpłatnie. Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje, oraz szczegółowe zasady ich wydawania pracodawca ustala w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli taka u niego nie działa, ustaleń tych dokonuje sam - po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników. Serdecznie pozdrawiam Przemysław Ł. Siemiątkowski redaktor naczelny Nie daj się zaskoczyć
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm