Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:

Wpis aktualny krystian rębacz


Wpis aktualny Michał Kowalczyk


Wpis aktualny Kacper Kojtych


Wpis aktualny Szymon Kowol


Wpis aktualny Jakub Trzusło


Wpis aktualny Oliwia Szot


Wpis aktualny Michał Szlachetka


Wpis aktualny Dominik Szymczak


Wpis nie potwierdzony 14 dni Sylwia Pichnar


Wpis nie potwierdzony 14 dni Sylwia Pichnar


Wpis nie potwierdzony 14 dni Jan Follendorf


Wpis nie potwierdzony 14 dni Filip Pichnar


Wpis nie potwierdzony 14 dni Jan Follendorf


Wpis nie potwierdzony 14 dni Filip Pichnar


Wpis nie potwierdzony 14 dni Sylwia Pichnar


Wpis nie potwierdzony 14 dni Jan Follendorf


Wpis nie potwierdzony 14 dni Ośrodek Wczasowy Piecki



Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 858
z dnia 2013-05-30

Osłoszenie wystawione przez:

RATOWNIK

e-mail: ratownikgorski@interia.pl
telefon: 502077228


Miejsce pracy: POLSKA

Termin pracy: wakacje

Proponowane wynagrodzenie: 2000 - 3000

Pozostałe informacje: Pracodawca musi zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. I to nieodpłatnie. Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje, oraz szczegółowe zasady ich wydawania pracodawca ustala w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli taka u niego nie działa, ustaleń tych dokonuje sam - po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników. Serdecznie pozdrawiam Przemysław Ł. Siemiątkowski redaktor naczelny Nie daj się zaskoczyć




Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)




www.livespace.io
crm dla małych firm