Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 696
z dnia 2012-02-15

Osłoszenie wystawione przez:

Bogdan Osiński

e-mail: mosirozo@interia.pl
telefon: 42 7103158


Miejsce pracy: Ozorków Zalew Miejski

Termin pracy: 25.06-31.08.2012

Proponowane wynagrodzenie: do uzgodnienia

Pozostałe informacje: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ozorkowie poszukuje osób chętnych do pracy w miesiącach od 25 czerwca do 31sierpnia 2012 r., Wymagania niezbędne: - wiek: ukończone 18 lat - umiejętność pracy w zespole - posiadanie stopnia starszego ratownika WOPR - ważna legitymacja członka WOPR na dany rok kalendarzowy z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika WOPR ; - posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskanym tytułem ratownika - aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne Miejsce pracy: kąpielisko na Zalewie Miejskim w Ozorkowie Wynagrodzenie miesięczne na podstawie umowy zlecenia - do uzgodnienia. Osoby chętne prosimy o przesyłanie podań wraz kserokopiami dokumentów świadczących o posiadaniu w/w kwalifikacji na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ozorkowie ul. Traugutta 2, 95-035Ozorków z dopiskiem „Ratownik WOPR”. Termin nadsyłania podań: do dnia 28.05.2012r. MOSiR zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm