Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1582
z dnia 2016-06-28

Osłoszenie wystawione przez:

Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie

e-mail: dwd.wygonin@powiatkoscierski.pl
telefon: 058/687-63-67


Miejsce pracy: Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie

Termin pracy: 07.07 - 31.07.2016

Proponowane wynagrodzenie: 2600zł brutto

Pozostałe informacje: Wymagania formalne: - przesłanie cv, - skan kursu potwierdzającego kwalifikacje, - aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno - epidemiologicznych bądź zaświadczenie lekarskie, Zakres obowiązków ratownika: - nadzór nad kąpielą dzieci w wyznaczonym miejscu (średnio ok. 2 godz. dziennie) w pobliskim jeziorze, - obsługa sprzętu dyskotekowego, współpraca z animatorem w realizacji programu kolonijnego. Wyżywienie, zakwaterowanie gratis.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm